Форми і терміни навчання

Стоматологічний факультет готує фахівців за напрямком:

1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров'я»

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю:

7.12010005 «Стоматологія», 221 «Стоматологія»

8.12010005 «Стоматологія».

Форми i термiн навчання

На основі повної сердньої освіти: денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв,

нормативний термін навчання: денна – контрактна, 4 роки.

Ċ
Стоматологічний Деканат,
6 лют. 2017 р., 04:50
Ċ
Стоматологічний Деканат,
11 жовт. 2017 р., 03:17
Ċ
Стоматологічний Деканат,
6 лют. 2017 р., 04:50
Comments