Історія факультету

Стоматологічний факультет ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» заснований 1 вересня 2004 року.

У січні 2006 року створена перша профільна кафедра стоматології. Студенти 2-го курсу стоматологічного факультету розпочали вивчення стоматологічних дисциплін – пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. Кафедру розмістили у навчальному корпусі на вулиці Руській, 12, а очолив її доктор медичних наук, професор Степан Іванович Черкашин.

Навчальний процес на кафедрі забезпечували кандидат медичних наук Олександра Орестівна Кольба, асистент Світлана Іванівна Бойцанюк, кандидати медичних наук Олександр Володимирович Авдєєв та Ернест Іванович Оконський. 


У вересні 2006 року кафедру стоматології реорганізували й створили три профільні кафедри: терапевтичної та дитячої стоматології, пропедевтики стоматологічних дисциплін та кафедру хірургічної та ортопедичної стоматології.
З метою підвищення якості викладання та уніфікації методів навчання студентів-стоматологів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги у 2009/2010 навчальному році проведено реорганізацію кафедр і зорганізували чотири профільні кафедри стоматологічного факультету – терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології, які функціонують і зараз.

Нині базою стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського є навчальні корпуси, що на вулиці Чехова в обласному центрі. На стоматологічному факультеті нині здобувають знання 683 студенти-стоматологи, з них 519 вітчизняних та 164 іноземних.
Відповідно до затвердженої «Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрах впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об’єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки.
Безсумнівно, славна когорта наукових працівників факультету – це 5 докторів медичних наук, 25 кандидатів медичних наук.

Фундатором стоматологічної справи на Тернопіллі та вітчизняному медичному просторі по праву можна вважати Степана Івановича Черкащина – першого декана стоматологічного факультету (2004-2006 рр.), а нині професора, завідувача кафедри стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти.


Впродовж двох років (2006-2008 рр.) очолював стоматологічний факультет доктор медичних наук Олександр Володимирович Авдєєв. Нині він керівник кафедри дитячої стоматології, талановитий вчений та мудрий наставник.Впродовж шести років (2008-2014 рр.) очолював факультет професор Ярослав Петрович Нагірний – непересічна особистість, талановитий науковець та мудрий наставник - Нині завідувач кафедри хірургічної стоматології, а впродовж шести років очолював факультет. 
Навчання на факультеті здійснюється за кредитно-трансферною системою за типовими навчальними планами, затвердженими для спеціальності «Стоматологія» 7.12010005 з дотриманням «Методичних рекомендацій для викладачів щодо організації навчального процесу в ТДМУ» та «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» на базі навчальних корпусів по вулиці Чехова 3, 5, 7, відділення хірургічної стоматології на базі КЗ ТОР «ТУЛ», хірургічному відділенні ТОКОД.

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника і є обов’язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичної навички створено всі умови студенту.

Колектив стоматологічного факультету бере активну участь у науковому житті України. Вже стали традиційними щорічні науково-практичні конференції з актуальних питань стоматології, які проводяться у вересні на базі НОК «Червона калина». 26 вересня 2014 року проведено конференцію «Інноваційні технології в стоматології» у роботі якої взяли участь 115 учасників, серед яких делегати з Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, Ужгородського національного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет».

На факультеті діє студентське наукове товариство. Результати наукових досягнень студентів стоматологічного факультету висвітлені у доповідях та збірниках матеріалів щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених (м. Тернопіль), Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Львів, м. Полтава, м. Харків, м. Дніпропетровськ) та Міжнародних науково-практичних конференціях (м. Казань, м. Самарканд). Щорічно скарбничка наукових здобутків студентів стоматологічного факультету та їх наукових керівників поповнюється дипломами та грамотами.

У квітні 2015 команда студентів стоматологічного факультету у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади за спеціальністю «Стоматологія», що проводився на базі ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» посіла почесне 2 місце. Честь ТДМУ відстоювали студенти четвертого і п’ятого курсу стоматологічного факультету, зокрема Андрій Зелінський, Михайло Гнатків, Юлія Козуб, Андрій Заяць, Юрій Цап та Роксана Авдєєва. Студентка 5 курсу Авдєєва Роксана зайняла третє місце в особистому заліку Олімпіади.


Окремо варто відзначити студентські здобутки у Міжнародних конкурсах на кращу практичну роботу серед студентів стоматологічних факультетів ВНЗ III-IV рівнів акредитації, який щорічно проходить у стінах Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на базі кафедри стоматології дитячого віку за підтримки Асоціації профілактичної та дитячої стоматології. Студент 5 курсу Гладій Вадим нагороджений диплом другого ступеня, студентка 4 курсу Присяжнюк Олена – диплом за кращу практичну роботу.Comments