Навчально-методична робота

Кафедри факультету впроваджують нові навчальні методики та програми з метою удосконалення навчального процесу. Відповідно до робочих програм колективами кафедр підготовлені методичні вказівки, банки тестових завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять. Робочі програми з дисциплін розміщені на web- сторінках кафедр університету. Для підготовки студентів до практичної діяльності введені лінії практичних навичок-матрикули, що є хорошим стимулом для студентів щодо засвоєння вмінь. Підсумком засвоєння практичних навичок є об’єктивний структурований клінічний іспит. Згідно Положення, ОСКІ є допуском студентів до екзаменаційної сесії. Випускний курс стоматологічного факультету здає комплексний практично-орієнтований держаний іспит, що об’єднує 4 напрямки стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку.

Державні випускні іспити 2013 року

Державні випускні іспити 2013 року
З 2009-2010 навчального року для покращення засвоєння практичних навичок студентами 5 курсу запроваджено тижневий цикл стажування у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги. Для цього підготовлено та оснащено навчальну базу у селах області: Зарубинцях, Гнилицях, Кокошинцях, Увислі та Великому Говилові. За час стажування у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги прийнято 2584 хворих. Студенти факультету проявили себе з найкращої сторони не тільки як лікарі-стоматологи, а як і лікарі при наданні невідкладної допомоги.


Стажування студентів у навчально-практичні центри медико-санітарної допомоги
Стоматологічний факультет має власну бібліотеку, що постійно оновлюється останніми надходженнями.
Використання комп’ютерних технологій.
Кафедри стоматологічного факультету комп’ютеризовані та мають доступ до Інтернет. З 2007-2008 навчального року у зв’язку із запровадженням загально-університетського електронного контролю знань Moodle, викладачами кафедр була проведена велика робота з наповнення системи дистанційного контролю знань тестовими завданнями, ситуаційними задачами, графічними матеріалами. На одне заняття підготовлено не менш як 250 тестових завдань. Дистанційний контроль знань введений з усіх дисциплін, що викладаються на факультеті.
ĉ
Дмитро Чернецький,
21 черв. 2016 р., 03:44
ĉ
Дмитро Чернецький,
21 черв. 2016 р., 03:44
ĉ
Дмитро Чернецький,
21 черв. 2016 р., 03:44