Клінічні кафедри

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Кафедра дитячих хвороб з дитячою хірургією
Кафедра загальної хірургії
Кафедра хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука
Кафедра травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією
Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
Кафедра акушерства та гінекології №1