План роботи вченої ради

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА 2017-2018 Н.Р.

 

Дата

Засідання

 

Порядок денний засідання.

Відповідальний за підготовку питання

Відм. про вик.

20.09.2017        

1. Організація, методичне та кадрове забезпечення навчального процесу на медичному факультеті у 2017-2018 н.р.

Доповідач:  начальник навчального відділу

 А.І. Машталір

2. Про роботу навчально-наукового інституту фармакологiї, гiгiєни та медичної біохімії iменi М.П. Скакуна

Доповідач: проф. К. А. Посохова

 

18.10.2017

1. Про виконання плану науково-дослідних робіт на медичному факультеті у 2017 р. Обговорення та затвердження плану науково-дослідних робіт на 2018 рік.

Доповідач:  доц. О.О. Шевчук

2. Про роботу навчально-наукового інституту медико-бiологiчних проблем

Доповідач: доц. Н. І. Ткачук

 

15.11.2017        

1. Підготовка та видання навчально-методичної літератури на кафедрах факультету.    

Доповідач: проф. М.О. Кашуба

2. Про роботу навчально-наукового інституту морфології

Доповідач: доц. З.М. Небесна

 

20.12.2017

1. Про роботу кафедри фізіології

Доповідач:  проф.С. Н. Вадзюк

2. Про роботу циклових методичних комісій факультету.

Доповідач: доц.. О .М. Сопель

 

17.01.2018

1. Звіти дисертантів медичного факультету, які виконують докторські дисертації, про хід виконання робіт терміном закінчення у 2018 р. 

Доповідачі: дисертанти, які завершують виконання докторських дисертацій у 2018 р.

 2. Захист магістерських  робіт

 

14.02.2018

1. Результати семестрових іспитів студентів 1-6 курсів медичного факультету за осінній семестр 2017-2018 н.р.

Доповідач: доц. Є.Б. Дмухальська

2. Про роботу навчально-наукового інституту моделювання та аналізу патологічних процесів

Доповідач: доц. В. В. Лотоцький

 

21.03.2018

1. Про підготовку студентів 3 та 6-го курсів до ліцензійних іспитів Крок-1, Крок-2.

Доповідач: доц. Р. В.Свистун

2. Громадська та благочинна діяльність викладачів факультету.

Доповідач: доц. І. З. Кернична

 

18.04.2018

1. Готовність кафедр до Державних випускних та перевідних іспитів. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів.

Доповідач: секретар ДЕК

2. Науково-дослідна робота студентів медичного факультету і шляхи її поліпшення

Доповідач: голова СНТ

 

16.05.2018

1. Аналіз стану та затвердження планів та баз проведення виробничої практики для студентів медичного факультету.

Доповідач: завідувач практики доц. В.Б.Фурдела

2. Національно-патріотична та виховна робота на медичному факультеті, співпраця зі студентськими організаціями.

Доповідач: доц. О.З. Яремчук

 

20.06.2018

1. Результати Державних випускних іспитів на медичному факультеті

Доповідач: секретар ДЕК

2. Обговорення та затвердження плану роботи вченої ради медичного факультету на 2017-2018 н.р.

Доповідач: вчений секретар

3.  Захист магістерських  робіт

 

 

 

 

ĉ
Адміністратор ТДМУ,
28 серп. 2017 р., 05:39
Comments