СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ CТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» 2017/2018 н.р.

Проф. Я.П. Нагірний – голова вченої ради

Завідувач кафедри хірургічної стоматології

Доц. С.І. Бойцанюк – заступник голови

Доцент кафедри терапевтичної стоматології

Доц. Н.В. Чорній – секретар

Доцент кафедри терапевтичної стоматології

Проф. О.В. Авдєєв

Завідувач кафедри дитячої стоматології

Проф. Н.О. Гевкалюк

Професор кафедри дитячої стоматології

Проф. М. А. Лучинський

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології
 Проф. П.А. Гасюк
 
Завідувач кафедри ортопедичної стоматології 

Доц. О.П. Андріїшин

Доцент кафедри гістології та ембріології
 Доц. Ю.Л. Бандрівський
 
Доцент кафедри  дитячої стоматології
   
Доц. А.Є. Демкович 
 
Доцент кафедри  ортопедичної стоматології 
Доц. М.О. Левків 
 
Доцент кафедри терапевтичної стоматології 
   
Доц. І.Б. Паньків 
 
Доцент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
Доц. В.П. Пида 
 
Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією
 Доц. С.О. Росоловська
 
Доцент кафедри ортопедичної стоматології
 Доц. Л.М. Скакун
 
Доцент кафедри  хірургічної стоматології
 Доц. О.О. Стаханська
 
Доцент кафедри  ортопедичної стоматології 
Доц. М.С. Творко 
 
Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології
 Доц. П.П. Флекей
 
Доцент кафедри анатомії людини
 Доц. Я.М. Фурдела
 
Доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
Доц. М.М. Якимець 
 
Доцент кафедри  дитячої стоматології
   
 Доц. О.З. Яремчук
 
Доцент кафедри  медичної хімії 
   
 Канд. мед. наук. М.В. Гембаровський
 
Асистент кафедри хірургічної стоматології
 Канд. мед. наук. О.О. Кулянда 
Старший викладач кафедри патологічної фізіології
 Канд. біол. наук. О.Ю. Ружицька
 
Асистент кафедри медичної біології
 Круглицька Галина Миколаївна
 
 студентка 3 курсу
Мерва Ірина   Юріївна 
 
студентка 4 курсу 
Козуб Юлія Вікторівна 
студентка 5 курсу