План роботи вченої ради


ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

Дата засідання

Порядок денний засідань.

Відповідальний за підготовку питань

Відмітка

про виконання

27.09.17 р.

1. Інформація щодо прийому студентів на І курс стоматологічного факультету.

Доповідач: декан факультету доц. С.І. Бойцанюк

 2. Підсумки літньої виробничої практики у 2016-2017 н. р.

 Доповідачі: відповідальні за практику по кафедрах.

 3. Поточні питання.

 

25.10.17 р.

1. Інформація щодо оновлення WEB-сторінку кафедр.

Доповідачі: відповідальні за WEB-сторінку профільних кафедр.

 2. Матеріально-технічне забезпечення лекцій і практичних занять на кафедрах факультету.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

 3. Поточні питання

 

22.11.17 р.

1. Організація науково-дослідної роботи на кафедрах стоматологічного факультету.

Доповідач: відповідальні за науково-дослідну роботу кафедр.

 2. Про стан викладання стоматологічних дисциплін для студентів-іноземців.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

 3. Поточні питання.

 

27.12.17 р.

1. Поточна успішність студентів I курсу стоматологічного факультету.

Доповідачі: завучі кафедр.

 2. Організація проходження виробничої практики студентами 4-го та 5-го курсів, затвердження робочих програм, щоденників та баз.

Доповідачі: відповідальні за практику по кафедрах.

 3. Поточні питання

 

24.01.18 р.

1. Виконання викладачами клінічних кафедр обсягу лікувальної роботи

Доповідачі: відповідальні за лікувальну роботу на кафедрах.

 2. Підведення підсумків та аналіз складання зимової екзаменаційної сесії.

Доповідач: заступник декана факультету, завучі кафедр.

3. Поточні питання

 

21.02.18 р.

1. Результати складання практичних навичок ліній матрикул.

Доповідачі: завучі кафедр.

 2. Підготовка до здачі Кроку-1 та Кроку-2.

Доповідачі: заступники декана.

3. Поточні питання.

 

21.03.18 р..

1. Звіти пошукувачів про хід виконання дисертаційних робіт.

Доповідачі: пошукувачі.

 2. Результати здачі Кроку-1 студентами 3-го курсу та шляхи підвищення рівня підготовки.

Доповідачі: заступники декана.

3. Поточні питання.

 

25.04.18 р.

1. Готовність кафедр до проведення державного та перевідних іспитів. Затвердження матеріалів і методики проведення іспитів на стоматологічному факультеті.

Доповідач: завідувачі кафедр, відповідальний секретар ЕК.

2. Аналіз успішності студентів на кафедрах стоматологічного факультету.

Доповідачі: завучі кафедр.

3. Поточні питання.

 

23.05.18 р

1. Виконання рішень вченої ради стоматологічного факультету.

Доповідач: секретар вченої ради.

 2. Затвердження робочих програм та навчально-методичної документації кафедр факультету на 2018-2019 н. р.

Доповідачі: завучі кафедр.

 3. Поточні питання.

 

20.06.18 р.

1. Обговорення результатів складання державного іспиту.

Доповідач: голова ЕК, відповідальний секретар ЕК.

 2. Обговорення звітів кафедр про виконану роботу в 2017-2018 н. р. та затвердження планів кафедр факультету на 2018-2019 н .р.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

 3. Обговорення та затвердження плану роботи вченої ради факультету на 2018-2019 н.р.

Доповідач: секретар вченої ради.

 4. Поточні питання.

 

Comments