Стоматологічний факультет готує фахівців за напрямком:

1201 «Медицина», 22 «Охорона здоров'я»

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю:

7.12010005 «Стоматологія», 221 «Стоматологія»

8.12010005 «Стоматологія».

Форми i термiн навчання:

На основі повної сердньої освіти: денна – бюджетна, контрактна, 5 рокiв, нормативний термін навчання: денна – контрактна, 4 роки.