Стоматологічний факультет готує фахівців за напрямком:

22 «Охорона здоров'я»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю:

221 «Стоматологія»


Форми i термiн навчання:

На основі повної середньої освіти: денна – бюджетна, контрактна, 4 роки 10 місяців, нормативний термін навчання: денна – контрактна, 3 роки 10 місяців.