Стоматологічний факультет ернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України заснований 1 вересня 2004 року.

У січні 2006 року створена перша профільна кафедра стоматології. Студенти 2-го курсу стоматологічного факультету розпочали вивчення стоматологічних дисциплін – пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології. Кафедру розмістили у навчальному корпусі на вулиці Руській, 12, а очолив її доктор медичних наук, професор Степан Іванович Черкашин.

Навчальний процес на кафедрі забезпечували кандидат медичних наук Олександра Орестівна Кольба, асистент Світлана Іванівна Бойцанюк, кандидати медичних наук Олександр Володимирович Авдєєв та Ернест Іванович Оконський.

Склад кафедри стоматології 2006 рік

У вересні 2006 року кафедру стоматології реорганізували й створили три профільні кафедри: терапевтичної та дитячої стоматології, пропедевтики стоматологічних дисциплін та кафедру хірургічної та ортопедичної стоматології.

З метою підвищення якості викладання та уніфікації метоів навчання студентів-стоматологів, підвищення рівня навчально-методичної, науково-дослідної роботи та лікувальної допомоги у 2009/2010 навчальному році проведено реорганізацію кафедр і зорганізували чотири профільні кафедри стоматологічного факультету – терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології, які функціонують і зараз.

Нині базою стоматологічного факультету Тернопільського національнуого медичного університету імені І. Я. Горбачевського є навчальні корпуси, що на вулиці Чехова в обласному центрі. На стоматологічному факультеті нині здобувають знання 683 студенти-стоматологи, з них 519 вітчизняних та 164 іноземних. Відповідно до затвердженої «Концепції розвитку Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» на кафедрах впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, об’єктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички, що дозволяє підготувати якісно кращого спеціаліста в порівнянні з традиційною системою підготовки. Безсумнівно, славна когорта наукових працівників факультету – це 7 докторів медичних наук, 48 кандидатів медичних наук (із них 32 доценти).

Фундатором стоматологічної справи на Тернопіллі та вітчизняному медичному просторі по праву можна вважати Степана Івановича Черкашина – першого декана стоматологічного факультету (2004-2006 рр.).

Степан Іванович Черкашин – декан факультету 2004-2006 рр.

Впродовж двох років (200и-2008 рр.) очолював стоматологічний факультет доктор медичних наук Олександр Володимирович Авдєєв. Нині він керівник кафедри дитячої стоматології, талановитий вчений та мудрий наставник.

Олександр Володимирович Авдєєв - декан факультету 2006-2008 рр.

Впродовж шести років (2008-2014 рр.) очолював факультет професор Ярослав Петрович Нагірний – непересічна особистість, талановитий науковець та мудрий наставник. Нині завідувач кафедри хірургічної стоматології.

Ярослав Петрович Нагірний - декан факультету 2008-20014 рр.

Навчання на факультеті здійснюється за акредитованою Освітньо-професійною програмою «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я на базі навчальних корпусів по вулиці Чехова 3, 7, відділення хірургічної стоматології на базі КЗ ТОР «ТУЛ», хірургічному відділенні ТОКОД.

Важливим етапом навчання є лінії практичних навичок, які включають всі необхідні навички відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю і є обов’язковим для опанування студентом протягом навчального року. Для опанування практичних навичок створено всі умови.

Колектив стоматологічного факультету бере активну участь у науковому житті України. Вже стали традиційними щорічні науково-практичні конференції з актуальних питань стоматології, які проводяться на базі НОК «Червона калина».

На факультеті діє студентське наукове товариство. Результати наукових досягнень студентів стоматологічного факультету висвітлені у доповідях та збірниках матеріалів щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених (м. Тернопіль), Всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Львів, м. Полтава, м. Харків, м. Дніпропетровськ) та Міжнародних науково-практичних конференціях (м. Казань, м. Самарканд). Щорічно скарбничка наукових здобутків студентів стоматологічного факультету та їх наукових керівників поповнюється дипломами та грамотами.