Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 940 від 14 грудня 2016 р. «Про внесення змін до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відкрито стоматологічний відділ на базі профільних кафедр стоматологічного факультету. Завідувач відділенням доц. Щерба Віталій Володимирович.

Стоматологічний відділ розташований на базі профільних кафедр стоматологічного факультету та кафедри стоматології ФПО.

Рентгенологічний кабінет стоматологічного відділення обладнаний сучасним ортопантомографом та інтраоральним рентгенологічним апаратом.

Ортопантомограф та інтраоральний рентгенологічний апарат

Усі теоретичні знання з основних стоматологічних дисциплін, здобуті під час практичних занять, студенти застосовують безпосередньо в клініці.

Практичне заняття студентів

Студентам надається можливість самостійно обстежувати пацієнта, проводити діагностику і складати план лікування. Лікувальні ж маніпуляції він виконує після узгодження з лікарем діагнозу, обгрунтуванням вибору і детального обговорення методу лікування.

Робота з пацієнтом

Лікар-стоматолог повинен не лише вміти надати висококваліфіковану стоматологічну допомогу, але і володіти нормами лікарської етики і медичної деонтології, основами комунікативного поводження з хворими, підтримання санітарно-гігієнічного режиму, досконало орієнтуватися в особливостях організаційної роботи різних лікувально-профілактичних установ, вміти грамотно вести санітарно-просвітницьку роботу.