Основним завданням стоматологічного факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають високу фундаментальну, загальномедичну та професійну підготовку.

Навчання студентів стоматологічного факультету здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН та МОЗ України, «Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» за типовими навчальними планами, затвердженими для спеціальностей «Стоматологія».

На стоматологічному факультеті створена достойна матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності «Стоматологія». Клінічні кафедри факультету розташовані у власних навчальних корпусах. За звітній період розширилися навчальні площі для кафедр стоматологічного факультету, проведено капітальний ремонт стоматологічного відділення університетської клініки, створено два навчально-практичні центри симуляційного навчання для студентів-стоматологів.

Адміністрація Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачеського постійно вдосконалює умови навчання студентів. З цією метою в ТДМУ у вересні 2017 року введено в дію ще один фантомний стоматологічний клас на 14 робочих місць, в якому майбутні стоматологи відпрацьовують практичні навички. На встановлених фантомах можна зімітувати терапевтичний, ортопедичний, хірургічний та дитячий прийоми, а викладачі допомагають детально розібрати кожну ситуацію. Виконання практичних завдань у фантомному класі максимально наближена до реальних умов роботи лікаря-стоматолога. У новому фантомному класі практичні заняття проводять викладачі кафедр дитячої та ортопедичної стоматології.

Виконання практичних завдань у фантомному класі

Клас обладнаний також сучасною мультимедійною системою

Після відпрацювання майстерності в фантомному класі, молоді значно легше буде працювати з пацієнтами. Окрім того, студент може працювати зі своєю фантомною щелепою. Під час заняття викладач аналізує всі помилки і дає практичні рекомендації. Робота на стоматологічному місці у фантомному класі відповідає тим реаліям, в яких працює лікар-стоматолог. На кожну помилку студента обладнання відразу реагує, тому навчання в цих класах максимально сприяє практичному вдосконаленню майбутніх медиків. Клас обладнаний також сучасною мультимедійною системою.

Кафедри факультету впроваджують нові навчальні методики та програми з метою удосконалення навчального процесу. Відповідно до робочих програм колективами кафедр підготовлені методичні вказівки, банки тестових завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять.

Робочі програми з дисциплін розміщені на web- сторінках кафедр університету. Для підготовки студентів до практичної діяльності введені лінії практичних навичок-матрикули, що є хорошим стимулом для студентів щодо засвоєння вмінь. Підсумком засвоєння практичних навичок є об’єктивний структурований клінічний іспит. Згідно Положення, ОСКІ є допуском студентів до екзаменаційної сесії.

Випускний курс стоматологічного факультету здає комплексний практично-орієнтований держаний іспит, що об’єднує 4 напрямки стоматології: терапевтичну, хірургічну, ортопедичну та стоматологію дитячого віку.

Засвоєння практичних навичок

Комплексний практично-орієнтований держаний іспит